033-467 77 77 info@tg.nl

Klimaatverandering

Ons klimaat verandert. Het wordt warmer op aarde. Dit stelt uw organisatie voor uitdagingen. Twynstra Gudde helpt u bij het realiseren van klimaatadaptatie maatregelen en het verminderen van CO2-uitstoot. Klimaatverandering is niet alleen een opgave, maar ook een kans om processen en voorzieningen beter en goedkoper te regelen.

Duurzaam regeerakkoord

Twynstra Gudde steunt, als onderdeel van een coalitie van 112 bedrijven en maatschappelijke instellingen, de oproep tot een duurzaam regeerakkoord. Wij vinden het belangrijk dat de onderhandelaars de Sustainable Development Goals centraal zetten in het regeerakkoord.

Uw Strategische Visie?

Een strategische visie beschrijft hoe uw organisatie met toekomstige projecten en programma’s op het vlak van klimaatadaptatie, energievoorziening en circulaire economie omgaat.

Uw uitdagingen

Visie ontwikkeling

Hoe kom ik tot een gedragen visie op klimaatadaptatie en/of de transitie naar duurzame energie?

Strategievorming

Hoe zet ik mijn visie om in een uitvoerbare en effectieve strategie? 

Programma's

 Hoe realiseer ik mijn strategie in programma’s en concrete projecten met impact?

Mitigatie en adaptatie van klimaatverandering zijn twee zijden van dezelfde medaille. Zij dragen beide bij aan een robuuste toekomst van organisaties en onze maatschappij.

Wij moeten onze invloed op klimaatverandering verminderen om te voorkomen dat de gevolgen van de klimaatverandering verergeren én wij moeten ons ook aanpassen aan de klimaatverandering zodat onze welvaart blijft.

Twynstra Gudde helpt organisaties met de vraagstukken van beide zijden van de medaille, en let daarbij ook altijd op de andere zijde.

Ton CO2 uitstoot per jaar door kolencentrales

Miljard kg CO2 uitstoot per jaar totaal in Nederland

GWh per jaar om het nederlandse watersysteem te beheren

Miljoen Euro per jaar Schade wateroverlast door extreme neerslag

Duurzaamheid regionale benchlearningsessies

Twynstra Gudde heeft in 2016 de benchmark Duurzaamheid voor Aedes ontwikkeld. Twynstra Gudde organiseert regionale benchlearningsessies voor woningcorporaties die hun prestaties willen verbeteren.

Lees meer

Overheid

Door aan de kustprovincies te investeren in duurzame energie (wind, zon, getijden), wordt de energie op termijn goedkoper. Daarmee blijven de toenemende inspanningen die noodzakelijk zijn voor het waterbeheer als gevolg van bodemdaling, verzilting en wateroverlast, betaalbaar.

Industrie en retail

Hergebruik van grondstoffen en water, en verminderen van het gebruik van fossiele energie, leidt direct tot kostenbesparingen en een beter imago. Bovendien vermindert de afhankelijkheid van aanbieders van water, energie en grondstoffen.

Uniek en bewezen effectief

Twynstra Gudde helpt u te komen tot een gedragen visie en een uitvoerbare strategie, en kan u helpen deze te realiseren. Dit kan zijn voor een positioneringsvraag van een organisatie of voor een gezamenlijke opgave en ambitie van verschillende organisaties.

Maya Savelkoul

Maya Savelkoul

Adviseur

Ik ben op mijn best als procesbegeleider voor projecten waarbij meerdere partijen moeten samenwerken om realistische oplossingen te vinden voor complexe maatschappelijke vraagstukken. Mijn kracht zit in het snel analyseren van gegevens en het doorzien van situaties.

msv@tg.nl
Tel: 06 14 66 49 56

Aline te Linde

Aline te Linde

Senior adviseur

Ik adviseer bestuurders, beleidsmakers en uitvoerders over organisatievragen in de waterwereld. Wat ik het liefste doe is het oplossen van complexe vraagstukken en het bij elkaar brengen van verschillende partijen om zo tot een duurzaam resultaat te komen.

aln@tg.nl
Tel: 06 10 94 53 68

R

Kennis en ervaring

Wij halen het beste uit uw kennis en ervaring en combineren dat met onze specifieke kennis van waterbeheer, circulaire economie, klimaat en duurzame energie.

R

Gedreven adviseurs

Onze adviseurs hebben kennis van de inhoud,  van organiseren en hebben passie voor een betere wereld.

R

Onafhankelijk en belangeloos

Twynstra Gudde is onafhankelijk en werkt in samenspraak met u en alle relevante partijen.

Contact

Stel een vraag aan onze adviseurs.

Naar een duurzaam Nederland: waterschappen in energietransitie, circulaire economie en duurzaam inkopen

De koepels IPO, VNG en UvW hebben de handen ineen geslagen en hun gezamenlijke investeringsagenda gepresenteerd als aanbod voor de aanstaande kabinetsformatie: Naar een duurzaam Nederland: energieneutraal, klimaatbestendig en circulair. De overgang...
Lees verder