De koepels IPO, VNG en UvW hebben de handen ineen geslagen en hun gezamenlijke investeringsagenda gepresenteerd als aanbod voor de aanstaande kabinetsformatie: Naar een duurzaam Nederland: energieneutraal, klimaatbestendig en circulair. De overgang naar een...