033-467 77 77 info@tg.nl

Strategie voor transitie naar een circulaire economie

De Nederlandse waterschappen winnen energie en grondstoffen uit afvalwater. Hiermee leveren zij een bijdrage aan een circulaire economie. Twynstra Gudde heeft met de waterschappen een strategie uitgestippeld om de energie- en grondstoffenfabriek door te ontwikkelen.

Bij de zuivering van afvalwater slagen waterschappen er steeds beter in om energie en waardevolle grondstoffen zoals fosfaat, cellulose en alginaat terug te winnen. Hiermee geeft de sector invulling aan duurzaamheidsambities en convenanten zoals de Green Deals en het SER Energieakkoord. De waterschappen werken hierbij samen in de netwerkorganisatie Energie- en Grondstoffenfabriek. Binnen deze samenwerking ontstond de vraag hoe de sector zich in dit nieuwe speelveld verder kan ontwikkelen. Hoe kunnen sturing en voldoende schaal worden georganiseerd? Wat is het marktpotentieel en wat betekent het voor de positionering van deze overheidssector in de transitie naar een circulaire economie? De Unie van Waterschappen, STOWA (kenniscentrum van regionale waterbeheerders) en de netwerkorganisatie Energie- en Grondstoffenfabriek hebben Twynstra Gudde gevraagd de huidige aanpak tegen het licht te houden en een strategie te schetsen voor doorontwikkeling.

Onze aanpak

De adviseurs van Twynstra Gudde hebben de opgave niet alleen vanuit een technisch perspectief benaderd, maar vooral ook als samenwerkingsopgave tussen de 22 waterschappen. Met een toekomstgerichte scenario-aanpak hebben we een aantal organisatorische opties in beeld gebracht om ambities op het gebied van energie, grondstoffen en innovatie te realiseren. Welke toekomstbeelden zijn denkbaar? Wat is de rol van de waterschappen daarin? Hoe kan de sector op dit vlak effectief doorontwikkelen om ambities richting circulaire economie te realiseren? Deze vragen zijn beantwoord in workshops, kennissessies en interviews met betrokken medewerkers, bestuurders, stakeholders, marktpartijen en samenwerkingspartners.

Het resultaat

De doorontwikkeling van de Energie- en Grondstoffenfabriek stelt de waterschappen in staat als moderne overheden onderdeel te zijn van de transitie naar een circulaire economie. Maar de transitie vraagt ook om inzet op grote en risicovolle onderzoeken en projecten. Om die voor individuele waterschappen mogelijk te maken, moet de sector richting bepalen en de samenwerking tussen de 22 waterschappen en stakeholders op dit punt goed vormgeven. We hebben de opties voorgelegd en in gesprek met het netwerk de voorkeursopties uitgewerkt waarmee synergie kan worden bereikt. Daarnaast is een professionele organisatie nodig voor de verhandeling van energie- en grondstoffen. Het strategietraject heeft geleid tot een gedragen keuze hiervoor en tot concrete handvatten voor volgende stappen.

De toegevoegde waarde van Twynstra Gudde

Onze adviseurs werken op het grensvlak van organisatie en techniek. We zijn bekend met het werk van waterschappen en hebben specifieke kennis van vraagstukken die spelen bij de transitie naar een circulaire economie. Die kennis combineren we met expertise op het gebied van strategievorming, organisatie- en samenwerkingskunde.

Opdrachtgever
STOWA en netwerkorganisatie Energie- en Grondstoffenfabriek
Expertise
Toekomstgerichte scenario-aanpak

Jan Willem Westerweel

Jan Willem Westerweel

Adviseur

Met een achtergrond in organisatiewetenschap en bestuurskunde richt ik mij op strategievraagstukken en de daaraan verbonden organisatie- en samenwerkingsvragen van organisaties in de watersector.
Tel: 033 – 467 77 80

Project Feature

Vivamus ipsum velit, ullamcorper quis nibh non, molestie tempus sapien. Mauris ultrices, felis ut eleifend auctor, leo felis vehicula quam, ut accumsan augue nunc at nisl quis nibh non, molestie tempus sapien.

Project Feature

Vivamus ipsum velit, ullamcorper quis nibh, molestie tempus sapien. Mauris ultrices, felis ut eleifend auctor, leo felis vehicula quam, ut accumsan augue nunc at nisl.

Contact