033-467 77 77 info@tg.nl

Samenwerken aan water in Midden- en West-Brabant

Waterschap Brabantse Delta, de gemeenten in Midden- en West-Brabant en de drinkwaterbedrijven werken samen aan besparing van kosten, verhoging van kwaliteit en vermindering van kwetsbaarheid in de waterketen. Dit met het oog op een duurzame en klimaatbestendige waterketen. Twynstra Gudde ondersteunt de samenwerking.

Duurzaamheid, innovatie, klimaatbestendigheid en kostenbeheersing vragen om samenwerking tussen waterschappen en gemeenten. In 2011 is in dit verband de ‘Samenwerking aan Water in Midden- en West-Brabant’ (SWWB) opgericht. De organisaties in dit gebied geven binnen de SWWB samen uitvoering aan uiteenlopende projecten. Inmiddels hebben veel projecten resultaat opgeleverd. Om de resterende opgave te realiseren, moet de samenwerking  structureel zijn. De samenwerkingspartners vroegen Twynstra Gudde hierbij te helpen en een projectsecretaris te leveren.

Onze aanpak

Voor een structurele samenwerking zijn gezamenlijke doelstellingen, gedeeld eigenaarschap en strategische planvorming nodig. Maar de individuele belangen van de deelnemende partijen moeten niet uit het oog worden verloren. Wij hebben werksessies georganiseerd en begeleid met bestuurders en managers van de samenwerkingspartners om daar een goed beeld van te krijgen. Vervolgens hebben we onder andere een beleidsnotitie opgeleverd waarin de koers voor de komende jaren is uitgezet. Deze notitie is breed gedragen. Als secretaris monitoren we de voortgang van de samenwerking, dragen we zorg voor structurele (bestuurlijke) informatievoorziening en springen we in wanneer er capaciteitstekort of urgentie is.

Het resultaat

Door het aanbrengen van structuur in de samenwerking, kunnen deelnemers zich in een stabiele omgeving volledig focussen op hun eigen kernkwaliteiten en werkzaamheden. Door te handelen met oog voor de belangen van de deelnemende partijen, wordt een veilige omgeving gecreëerd waarin coalities en win-winsituaties leidend zijn. Het resultaat is dat er voortgang wordt geboekt in de samenwerking, op een manier waar alle deelnemers achter staan. De samenwerking wordt doeltreffender en de ambities met het oog op klimaatadaptatie en verduurzaming kunnen  gerealiseerd worden.

Waarom Twynstra Gudde?

Samenwerking vergt tijd en aandacht. Wij bieden die in de vorm van een projectsecretaris. Daarmee leveren we de inzet waar de samenwerkingspartners moeilijk de capaciteit voor kunnen vinden. Het is daarbij een voordeel dat wij niet gebonden zijn aan één van de partijen. Dat versnelt het proces. Verder hebben onze adviseurs ervaring met veranderingsprocessen en samenwerking. Zij schakelen gemakkelijk tussen alle niveaus: van politiek-bestuurlijk tot strategisch en operationeel. Die ervaring combineren zij met kennis van de waterketen.

Opdrachtgever
Samenwerking Water in Midden- en West-Brabant
Expertise
Strategische planvorming

Arjan Loesink

Arjan Loesink

Adviseur

Als planoloog, gespecialiseerd in watermanagement en met interesse en achtergrond in politicologie en bestuurskunde, ben ik in staat om deze opgaven kritisch te analyseren.
Tel: 06 129 26 700

Contact