033-467 77 77 info@tg.nl
Strategie voor transitie naar een circulaire economie

Strategie voor transitie naar een circulaire economie

Strategie voor transitie naar een circulaire economie De Nederlandse waterschappen winnen energie en grondstoffen uit afvalwater. Hiermee leveren zij een bijdrage aan een circulaire economie. Twynstra Gudde heeft met de waterschappen een strategie uitgestippeld om de...